Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Yetişekleri Konusuna İlişkin Görüşleri
(The Views of Teacher Candidates on the Educational Programmes at Ağrı İbrahim Çeçen University’s Faculty of Education )

Author : İhsan Nuri Demirel    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020/1
Page : 1-20
    


Summary
Bu çalışmada; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim yetişekleri konusundaki görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Hazırlanan anket formları, bu konuda bilgisi olan elemanların görüşü alınarak bilgi işlem tekniğine uygun hale getirilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler araştırmanın amacı doğrultusunda çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
Eğitim Yetişekleri, Eğitimde Polarizasyon, Yönetsel Eylemler.

Abstract
This study aims at investigating the views of teacher candidates on the educational programmes at Ağrı İbrahim Çeçen University’s Faculty of Education. To this end, the questionnaires have been prepared by the researcher and they were revised by educational experts. The data obtained by the questionnaires have been analyzed to find answers to the research questions of the study. The findings have been discussed in the light of relevant literature, and some practical and theoretical implications have been presented.

Keywords
Educational Programmes, Polarization, Administrative Activities.

Address :
Telephone : Fax :
Email :