Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A Comparative Analysis of the Crime of Theft in Terms of Islamic Law and Turkish Penal Code
(İslam Hukuku ve Türk Ceza Kanunu Açısından Hırsızlık Suçunun Mukayeseli Bir Analizi )

Author : Adnan Akalın    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 2022/2
Page : 117-151
    


Summary
Hırsızlık, ilk insanlardan beri var olan, çeşitli tür ve yöntemleriyle hemen hemen her toplumda görülen bir suçtur. İnsanoğlu tarih boyunca canını ve onurunu koruduğu gibi sahibi olduğu mallarını da korumaya üstün gayret göstermiştir. Bu sebeple her dönemde üst otorite tarafından konulan kanun ve kurallarla kişilerin can ve malları haksız tecavüz ve saldırılara karşı hukuki koruma altına alınmıştır. Hırsızlık suçuna konu olan malın mahiyeti ve miktarı hususunda farklı görüşler bulunsa da, tarihten günümüze kadar düzenlenen tüm hukuk sistemlerinde bu suça karşı bir takım cezai müeyyideler öngörülmüştür. Bu çalışmada, hırsızlık suçunun oluşumu için gerekli şartlar, gerçekleşmesi halinde öngörülen müeyyideler hem İslam hukuku hem de Türk Ceza Kanunu esas alınarak mukayeseli bir analizi yapılmıştır. Bu sayede, ayrı zamanlarda yürürlükte olan iki hukuk sistemi arasında oluşan benzerlik ve farklılaşmalar sistematik olarak ortaya konulmuştur. Buna göre iki hukuk sistemi arasında hırsızlık suçunun oluşumu açısından benzerlikler olmakla birlikte suça öngörülen cezada farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
İslam Hukuku, Türk Ceza Kanunu, Hırsızlık Suçu, Ceza

Abstract
Theft is a crime as old as human history and appears in every society in different methods and types. People strive to protect their properties as much as they take care of their own lives, dignities and prides. Therefore, in every period, the lives as well as the properties of every individual in the society are legally protected with the laws and the rules set by higher authorities against the unjust offense and attacks. Although, there are different approaches in the nature and the quantity of the property subject to theft crime in the legal systems that have been regulated from history to the present, some sanctions have been imposed against the crime of theft. In this study, a comparative analysis of the conditions necessary for the occurrence of the crime of theft and the sanctions envisaged in the event of its occurrence was carried out on the basis of both Islamic law and the Turkish Penal Code. In this way, the similarities as well as the differences between the two legal systems at different times have been systematically revealed. Accordingly, although there are similarities between the two legal systems in terms of the formation of the crime of theft, it has been determined that there are differences in the penalty prescribed for the crime.

Keywords
Islamic Law, Turkish Penal Code, Theft Crime, Legal Consequence, Punishment.

Address :
Telephone : Fax :
Email :